หน้าแรก

previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Slider

รมว.พม.(นายจุติ ไกรฤกษ์) ลงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ข่าว เด่น

รมว.พม.(นายจุติ ไกรฤกษ์) ลงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ 14 มกราคม 2564 นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่เปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมเทศบาลเมืองท่าข้าม พร้อมทั้งมอบสวัสดิการสังคมต่างๆ เพื่อช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง พร้อมทั้งรับฟังปัญหาและเสนอแนวทางแก้ไขร่วมกับเครือข่ายศูนย์ช่วยเหลือสังคมเทศบาลเมืองท่าข้าม และเยี่ยมชมนิทรรศการมีชีวิต โดยมีนายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวต้อนรับ และนางวสุ ประดิษฐพร นายกเทศมนตรีเมืองท่าข้าม กล่าวรายงาน ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี และประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานการขับเคลื่อนตามภารกิจกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมรับฟังปัญหาและอุปสรรคการทำงาน ณ ห้องประชุมศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในการนี้ นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วย หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวง พม. ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมติดตามการลงพื้นที่และเข้าร่วมประชุมดังกล่าว

อ่านต่อ

ข่าว สาร

โครงการอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(อพม.) เชี่ยวชาญด้านคนพิการ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2565

ระหว่างวันที่ 26-27 มกราคม 2565 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยศูนย์ …
อ่านต่อ

ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงให้การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม

วันที่ 27 มกราคม 2565 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให …
อ่านต่อ

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำเดือนมกราคม 2565

วันที่ 27 มกราคม 2564 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วย …
อ่านต่อ

ดูทั้งหมด

ประกาศ บุคคลสูญหาย (นายสำรวย กุลเผือก)

ด้วย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรสาคร ขอความร่วมมือสำนักงานพัฒนาสังคมและความ …
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศ บุคคลสูญหาย (นายเอกชัย ถวิลวิศาล)

ด้วย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน ขอความร่วมมือสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่น …
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศ บุคคลสูญหาย (นายณัฐสิทธิ์ ถวิลนอก)

ด้วย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา ขอความร่วมมือสำนักงานพัฒนาสังคมและควา …
อ่านเพิ่มเติม

ดูทั้งหมด

previous arrow
next arrow
previous arrownext arrow
Shadow
Slider
สิทธิประโยชน์ที่พึงได้รับ
กองทุนคุ้มครองเด็ก
กองทุนผู้สูงอายุ
กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
กองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

ลิงค์ ที่เกี่ยวข้อง

สื่อ วีดีทัศน์

สำนักงานพัฒนาสังคมเเละความมั่นคงของมนุษย์(พมจ.สุราษฎร์ธานี)

 

Banner Link
ลิงค์หน่วยงาน

สำนักงานรัฐมนตรี

สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

กรมกิจการเด็กและเยาวชน

กรมกิจการผู้สูงอายุ

กิจกรรมการสตรีและสถาบันครอบครัว

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

การเคหะแห่งชาติ

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

สำนักงานธนานุเคราะห์

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์กรมหาชน)

E-Learning 

การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์

192845
Total Visitors
221
Visitors Today
2
Live visitors
192845
Total Visitors
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

 39/7  ม.9  ต.ขุนทะเล อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84100

077 355 080-1

 suratthani@m-society.go.th

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial