จัดระเบียบขอทาน คนไร้ที่พึ่งและรณรงค์ “การให้ทานถูกวิธี ลดวิถีขอทาน”

วันที่ 11 มกราคม 2565 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรีดาวรุ่ง ทูลยอดพันธ์ นิติกร ร่วมสนับสนุนการลงพื้นที่จัดระเบียบขอทานคนไร้ที่พึ่งและรณรงค์ “การให้ทานถูกวิธี ลดวิถีขอทาน” จัดโดยศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี และตำรวจภูธรเมืองสุราษฎร์ธานี เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย และเพื่อให้ประชาชนทั่วไปตระหนักถึงปัญหาขอทาน และและให้ความร่วมมือในการแจ้งเบาะแสข้อมูลเกี่ยวกับผู้กระทำการขอทาน คนเร่ร่อน ไร้ที่พึ่ง และรณรงค์เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนทั่วไป ณ บริเวณตลาดศาลเจ้า ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยพบผู้ทำการแสดงความสามารถมีบัตรแสดงความสามารถ จำนวน ๑ ราย และพบผู้เข้าข่ายทำการขอทาน ได้ทำการตักเตือนให้เลิกทำการและจัดทำบันทึกฐานข้อมูล จำนวน 3 ราย


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]