หน้าแรก

100 ปี พระพี่นางฯ (1)
แบนเนอร์ พม.
กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
banner mso3
183867454_3881919285238511_8603452130670826039_n
SocialWelfareBanner_WEB
อพม
_113-e1512552072923
Banner006
080463
forking-create-02-tn-2
111
ผู้ประสบปัญหาทางสังคม
JPEG-2_ok
ddc_01
ข้าราชการ
44
ทุจริต
300363
พก
post
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

พ่อเมืองสุราษฎร์ธานี เยี่ยมครัวเรือนเปราะบาง คาราวานครอบครัวไทย ปันสุขสูงวัยและคนพิการ

ข่าว เด่น

พ่อเมืองสุราษฎร์ธานี เยี่ยมครัวเรือนเปราะบาง คาราวานครอบครัวไทย ปันสุขสูงวัยและคนพิการ

วันที่ 21 มีนาคม 2566 เวลา 10.00 น. นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วย นายบุญเรือง หลงละลวด หน.สนง.ปภ.จ.สฎ นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.สฎ นายสำราญ พรหมทอง ผู้แทน ศูนย์ ปภ. เขต 11 สุราษฎร์ธานี ผู้แทนบริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) พร้อมคณะ เยี่ยมให้กำลังใจกลุ่มเปราะบาง ผู้มีรายได้น้อย ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และคนไร้ที่พึ่ง ในพื้นที่ตำบลท่าโรงช้าง อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 5 ครัวเรือน ดังนี้

1. นางอุบล หิมวาห์ อายุ 81 ปี

2. นายเลียบ แดงเสน อายุ 97 ปี

3. นางบุญชู คงวุฒิ อายุ 74 ปี

4. นางเลื่อน คำเงิน อายุ 90 ปี

5. นางยุพา บุญขวัญ อายุ 83 ปี

โดยมี นายวิสูตร อินทรกำเนิด นายอำเภอพุนพิน นายก อบต. ปลัดอำเภอ สภ.พุนพิน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. อาสาสมัคร ให้การต้อนรับ

ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้เยี่ยมให้กำลังใจ พร้อมมอบของยังชีพ เครื่องอุปโภคบริโภค น้ำดื่มและผ้าห่ม สนับสนุนโดย บริษัทไทยเบฟเวอเรจจำกัด (มหาชน) เพื่อเป็นขวัญกำลังใจกับครอบครัวกลุ่มเปราะบาง

อ่านต่อ

ข่าว สาร

หยุดความรุนแรง-ในครอบครัว-2
S__33120259
สไลด์1
172639613_758259565050288_5154141321895622395_n
179968820_3942398599169416_1955671950717020366_n
180412778_3942398602502749_6095108772458697695_n
181730812_1900035656819786_633783421450366582_n
Slide8
Slide1
Slide2
Slide3
Slide4
Slide5
Slide7
Slide1
Slide2
สไลด์2
สไลด์1
สไลด์3
INFO PR งานวันอาสาสมัคร5-01
S__31178758
มาตรการ-708x1024
สไลด์1
สไลด์2
08992425-1DE9-4DF8-A005-BE84CEC2CADC
Slide6
F4A7BB68-6F32-42DA-A61D-B445822603BB
TIP65_01
TIP65_02
TIP65_03
TIP65_04
previous arrow
next arrow
 
หยุดความรุนแรง-ในครอบครัว-2
S__33120259
สไลด์1
172639613_758259565050288_5154141321895622395_n
179968820_3942398599169416_1955671950717020366_n
180412778_3942398602502749_6095108772458697695_n
181730812_1900035656819786_633783421450366582_n
Slide8
Slide1
Slide2
Slide3
Slide4
Slide5
Slide7
Slide1
Slide2
สไลด์2
สไลด์1
สไลด์3
INFO PR งานวันอาสาสมัคร5-01
S__31178758
มาตรการ-708x1024
สไลด์1
สไลด์2
08992425-1DE9-4DF8-A005-BE84CEC2CADC
Slide6
F4A7BB68-6F32-42DA-A61D-B445822603BB
TIP65_01
TIP65_02
TIP65_03
TIP65_04
previous arrow
next arrow
Shadow
สิทธิประโยชน์ที่พึงได้รับ
กองทุนคุ้มครองเด็ก
กองทุนผู้สูงอายุ
กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
กองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

ลิงค์ ที่เกี่ยวข้อง

สื่อ วีดีทัศน์

สำนักงานพัฒนาสังคมเเละความมั่นคงของมนุษย์(พมจ.สุราษฎร์ธานี)

 

Banner Link
ลิงค์หน่วยงาน

สำนักงานรัฐมนตรี

สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

กรมกิจการเด็กและเยาวชน

กรมกิจการผู้สูงอายุ

กิจกรรมการสตรีและสถาบันครอบครัว

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

การเคหะแห่งชาติ

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

สำนักงานธนานุเคราะห์

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์กรมหาชน)

E-Learning 

การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์

665701
Total Visitors
327
Visitors Today
1
Live visitors
665701
Total Visitors
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

 39/7  ม.9  ต.ขุนทะเล อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84100

077 355 080-1

 suratthani@m-society.go.th