การตรวจคุ้มครองแรงงานในเรือประมงทะเล

วันพุธที่ 3 สิงหาคม 2565 นายชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคมของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางสาวเบญจมาศ เสิศไกร เจ้าหน้าที่ คปคม.สฎ. ร่วมตรวจคุ้มครองแรงงานในเรือประมงทะเล ครั้งที่ 2 โดยศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตามแผนปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายในทะเลทอง ศรชล.ภาค 2 ร่วมกับ 18 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในพื้นที่อ่าวบ้านดอน และอำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยเรือสนับสนุน รน. 86 ของกองกำกับการ 6 กองบังคับ การตำรวจน้ำ


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]