การบูรณาการให้ความช่วยเหลือคนพิการเร่ร่อนกลับสู่ครอบครัว

27 เมษายน 2564 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ทำงานร่วมกับศูนย์คุ้มครอง คนไร้ที่พึ่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี กรณีคนพิการประสบปัญหาไม่มีผู้ดูแล ไม่มีที่อยู่อาศัย และมีปัญหาด้านสุขภาพไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ซึ่งได้วางแผนร่วมกันกับโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ให้ความช่วยเหลือและได้ดำเนินการติดตามหาญาติ โดยครอบครัวผู้พิการได้เดินทางมายังจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อขอรับคนพิการกลับไปอยู่ในการดูแลของครอบครัวที่จังหวัดประจวบศีรีขันธ์


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]