การประชุมการดำเนินโครงการช่วยเหลือผู้เสพ ผู้ติดยาของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 14 มีนาคม 2566 นายนันธวัช เจริญวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฏร์ธานี เป็นประธานในการประชุมการดำเนินโครงการช่วยเหลือผู้เสพ ผู้ติดยาของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โคยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมนางยวน ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสุราษฏร์ธานี ในการนี้ นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางสาวจันทรา เหล่ากูล นักพัฒนาสังคม กลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เข้าร่วมประชุมฯ ดังกล่าว


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]