การประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อต่อด้านการค้ามนุษย์ระดับจังหวัด ครั้งที่ 4/2565 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม ZOOM)

วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30-12.00 น. นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฏร์ธานี นางสาวสุกาญดา โพธิ์แก้ว นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ว่าที่ร้อยตรีดาวรุ่ง ทูลยอดพันธ์ นิติกร นายต่อศักดิ์ นากแสงจันทร์ นักพัฒนาสังคม และนางสาวเบญจมาศ เลิศไกร เจ้าหน้าที่ คปคม.สฎ. เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ระดับจังหวัด ครั้งที่ 4/2565 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม ZOOM ณ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมี นางสาวแรมรุ้ง วรวัช รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธาน


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]