การประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 1/2566

วันที่ 31 สิงหาคม 2566 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางพงศ์พร รักษ์ย่อง นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 1/2566 โดยมีนายพงษ์ศักดิ์ จ่าแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ชั้น 3


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]