การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวจังหวัด สุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 1/2566

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 นายบันดาล สถิรชวาล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวจังหวัด สุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 1/2566 เพื่อหารือและติดตามสถานการณ์ด้านครอบครัวของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2566 โดยมีนางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี อนุกรรมการและเลขานุการ รายงานผลการดำเงินงานสถานการณ์ครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]