การประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำแผน/งบประมาณ และการจัดทำเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี 20 ปี

วันที่ 7 กันยายน 2566 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางสาวจิรัชยา ศุทธางกูร นักพัฒนาสังคมชำนาญการ เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำแผน/งบประมาณ และการจัดทำเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี 20 ปี โดยมีนายเกษียร ไลยโฆษิต ประธานหอการค้าจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องตาปี ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี ชั้น 4


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]