การประชุมชี้แจงแนวทางการฝึกศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี กรณีอุทกภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 26 สิงหาคม 2565 นายสุขาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นายพงศ์พร รักษ์ย่อง ตำแหน่ง นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ เข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการฝึกศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี กรณีอุทกภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ ห้องประชุมเมืองคนดี ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีนายประเวศ ไทยประยูร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฏร์ธานี เป็นประธาน


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]