การประชุมทางไกลผ่าน Web Conference ด้วยโปรแกรม Zoom Meeting ครั้งที่ 6/2566

วันที่ 24 กรกฎาคม 2566 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางสำอางค์ โชคชัยวัฒนา นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มนโยบายและวิชาการ พร้อมด้วยนางสาวนิภาพร จิตมัง นักพัฒนาสังคม เข้าร่วมการประชุมทางไกลผ่าน Web Conference ด้วยโปรแกรม Zoom Meeting ครั้งที่ 6/2566 และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเตรียมความพร้อมให้องค์กรในวันทำสัญญารับเงินอุดหนุนจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีนางสาวธิดาพร เสาวนะ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ เป็นประธานในการประชุม พร้อมทั้งแสดงความยินดีแก่ผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานกองทุน ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมดีเด่น ประจำปี 2566 ซึ่งจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีผู้ผ่านการคัดเลือก ได้แก่ นางสาวนิภาพร จิตมัง นักพัฒนาสังคม กลุ่มนโยบายและวิชาการ


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]