การประชุมผู้บริหาร กระทรวง พม. ผ่านระบบประชุมทางไกล (Zoom Meeting)

   วันที่ 18 ตุลาคม 2564 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วย นางสำอางค์  โชคชัยวัฒนา นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ และนางสุกาญดา โพธิ์แก้ว นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมการประชุมผู้บริหาร กระทรวง พม. ผ่านระบบประชุมทางไกล (Zoom Meeting) ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีนายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในการประชุม

Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]