การประชุมหารือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้สะพานศรีสุราษฎร์ฆ่าตัวตาย

วันที่ 11 กันยายน 2566 นายบันดาล สถิรชวาล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในการประชุมหารือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้สะพานศรีสุราษฎร์ฆ่าตัวตาย ร่วมกับผู้เกี่ยวข้องจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สื่อมวลชน และภาคประชาชน ภายหลังจากกระแสการฆ่าตัวตายหนีปัญหาชีวิตโดยใช้สะพานศรีสุราษฎร์ เป็นสถานที่ก่อเหตุเพื่อร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหาทั้งด้านสภาพแวดล้อมและสุขภาพจิตของประชาชนในการแก้ปัญหาการคิดมีปัญหารวมถึงลดกระแสการใช้สะพานศรีสุราษฎร์มีปัญหาแบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นายภูธิป พรหมปาน นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ และนางสาวจันทรา เหล่ากูล นักพัฒนาสังคม กลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เข้าร่วมประชุมฯ ดังกล่าว


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]