การประชุมหารือแนวทางการให้ความช่วยเหลือ
ตามกระบวนการช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์

วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2565 นายสุซาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี นางสาวสุกาญดา โพธิ์แก้ว นักพัฒนาสังคมซำนาญการพิเศษ และเจ้าหน้าที่กลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เข้าประชุมหารือแนวทางการให้ความช่วยเหลือตามกระบวนการช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ร่วมกับ พันตำรวจเอกกิตติพงศ์ ทองทิพย์ รอง ผบก.ก.จว.สุราษฎร์ธานี และเจ้าหน้าที่สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านศรีสุราษฎร์) จังหวัดสุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]