การประชุมหาแนวทางช่วยเหลือกรณีคนไข้ในพระราชานุเคราะห์ ร่วมกับสำนักพระราชวัง

วันที่ 5 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายก อบต.คลองสระ พมจ.นครศรีธรรมรช เหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราชผู้แทนสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้แทนศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช และ ปลัดอ่าเภอนบพิตำ เข้ารวมประชุมหาแนวทางช่วยเหลือกรณีเด็กชายเอ (นามสมมติ ) ซึ่งเป็นคนไข้ในพระราชานุเคราะห์
โดยมีนายนรัญจั โกศลเวช สสท. เป็นประธานการประชุม ณ ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแคนบ้านห้วยตง ตำบลกรุงชิง อำเภอนบพิดำ จังหวัดนครศรีธรรมราช


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]