การประชุมหุ้นส่วนการพัฒนาระหว่างกระทรวงมหาดไทยและองค์การสหประชาชาติ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (MOI-UN Partnership towards Sustainable Thailand through SDG Localization)

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางสาวจิรัชยา ศุทธางกูร นักพัฒนาสังคมชำนาญการ และนายพงศ์พร รักษ์ย่อง นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ กลุ่มนโยบายและวิชาการ เข้าร่วมรับฟังการประชุมหุ้นส่วนการพัฒนาระหว่างกระทรวงมหาดไทยและองค์การสหประชาชาติ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (MOI-UN Partnership towards Sustainable Thailand through SDG Localization) ผ่านระบบออนไลน์ Facebook กระทรวงมหาดไทย ถ่ายทอดสดจากห้องประชุม ESCAP Hall ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพมหานคร โดยมีนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี บรรยายพิเศษ และนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ร่วมบรรยายด้วย


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]