การประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อยกระดับและขับเคลื่อนการดำเนินงานสถานรองรับเด็กเอกชนและสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน

วันที่ 14-16 มีนาคม 2666 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้พางนภสร จินา นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อยกระดับและขับเคลื่อนการดำเนินงานสถานรองรับเด็กเอกชนและสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน ณ โรงแรมเดอะ ทวิน ทาวเวอร์ แขวงรอบเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โดยมี นายอนุกูล ปิดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ เป็นประธาน เปิดการประชุมฯ


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]