การประชุมและร่วมตรวจสถานประกอบกิจการแปรรูปสัตว์น้ำ

วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางสาวเบญจมาศ เลิศไกร เจ้าหน้าที่ ศปคม.สฎ ร่วมกับชุดเฉพาะกิจตรวจสถานประกอบกิจการแปรรูปสัตน้ำ เพื่อดำเนินการตรวจสภาพการจ้างและสภาพการทำงานในสถานประกอบกิจการ จำนวน 3 สถานประกอบการ ในพื้นที่อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]