กิจกรรมการป้องกันการทุจริตในหน่วยงานภายใต้แนวคิด “พม. STRONG” ไม่ทนต่อการทุจริต ครั้งที่ 2

วันที่ 20 กรกฎาคม 2566 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยข้าราชการและพนักงานราชการสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย ในหัวข้อ “วินัยข้าราชการพลเรือน” ผ่านระบบประชุมทางไกล Zoom Meeting โดยมีนายกันตพงศ์ รังษีสว่าง รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]