กิจกรรมการป้องกันการทุจริตในหน่วยงานภายใต้แนวคิด “พม. STRONG” ไม่ทนต่อการทุจริต

วันที่ 9 สิงหาคม 2565 นางสาวอังคณา ใจกิจสุวรรณ รองปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมการป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน ภายใต้แนวคิด “พม. STRONG” ไม่ทนต่อการทุจริต โดยมีวิทยากร นายสุภอรรถ โบสุวรรณ บริษัท แฮนด์ วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด (HAND SE) ในหัวข้อ “ธรรมมาภิบาลการปฏิบัติงาน” ทางออนไลน์ ผ่านระบบ ZOOM MEETING ในการนี้ นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้มอบหมายให้นายต่อศักดิ์ นาคแสงจันทร์ นักพัฒนาสังคม เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]