กิจกรรมตู้ปันสุข

วันที่ 12 มิถุนายน 2565 นายสุขาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี และหน่วยงานในสังกัดกระทรวง พม. ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี (One Home) เข้าร่วมกิจกรรมตู้ปันสุข มอบปลาทูสด จำนวน 1 ตัน ให้แก่ประชาชนที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน โดยมี นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธาน ณ บริเวณหน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฏร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]