กิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 9 เฉลิมพระเกียรติฯ ตามโครงการแล้วแสงนำใจ ไทยทั้งชาติ

วันที่ 29 ตุลาคม 2566 นายเจษฎา จิตรัตน์ มอบหมายให้ นายนันธวัช เจริญวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 9 เฉลิมพระเกียรติฯ ตามโครงการแล้วแสงนำใจ ไทยทั้งชาติ โดยมี นพ.จิรชาต เรืองวัชรินทร์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวรายงาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน และนักวิ่งเข้าร่วมกว่า 3,000 คน ณ สวนสาธารณะบึงขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในการนี้นางสาวชลลดา ชนะศรีชนะกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]