กิจกรรมเวียนเทียน เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา

วันที่ 3 มิถุนายน 2566 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมกิจกรรมเวียนเทียน เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา โดยมีนายบันดาล สถิรชวาลรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธี ณ วัดพัฒนาราม อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]