กิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์และจิตอาสาบริการเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าประชาชนในช่วงสถานการณ์กรแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (2019 COVID-19)”

วันที่ 31 มีนาคม 2565 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ สิบเอกสัจจะ อาวุธ นักพัฒนาสังคม จิตอาสา904 รหัส 4- ก134 เข้าร่วมกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์และจิตอาสาบริการเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าประชาชนในช่วงสถานการณ์กรแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (2019 COVID-19)” เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ตลาดน้ำประชารัฐบางใบไม้ อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ตามโซนที่ได้รับมอบหมาย และมีการเก็บขยะในคลองในบาง และบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์ให้แก่ประชาชนในพื้นที่


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]