ข่าวกิจกรรม

กิจกรรมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ภายใต้แนวคิด R-E-S-P-E-O-T = สร้างการยอมรับต่อความเท่าเทียม ประจำปี 2565

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี นำโดย นางสาวชลล ...
อ่านต่อ

มอบกายอุปกรณ์ช่วยเหลือคนพิการ (รถสามล้อชนิดมือโยก)

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธา ...
อ่านต่อ
Loading...