คัดกรองครัวเรือนเปราะบาง พื้นที่ ต.ถ้ำสิงขร อ.คีรีรัฐนิคม

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00น. นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของนุษย์จังหวัดสุราษฎธานี ได้มอบหมายให้นายต่อศักดิ์ นาคแสงจันทร์ นักพัฒาสังคม และนางสาวสุธาสินี เทือกสุบรรณ นักสังคมสงคราะห์ คัดกรองครัวเรือนเปราะบาง ในพื้นที่ ตถ้ำสิงขร อ.คีรีรัฐนิศม จำนวน 863 ครัวเรือน


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]