งานวันคนพิการสากลจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2565

วันที่ 27 มกราคม 2566 นายบันดาล สถิรชวาล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานกล่าวเปิดงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2565 พร้อมบรรยายพิเศษหัวข้อ “นวัตกรรมที่ทำให้คนคนพิการเข้าถึงสิทธิ” โดยมีนายวนิช ภาระกิจ ประธานสภาคนพิการทุกประเภทจังหวัดสุราษฎร์ธานี อ่านสาส์นวันคนพิการสากล ทั้งนี้นางสาวชลลดา ชนะศรีรตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้กล่าวรายงานการจัดกิจกรรม ภายในงานมีกิจกรรมตามบูธต่างๆ การแสดงบนเวทีของคนพิการ จับของรางวัล และซุ้มอาหารต่างๆ มากมาย มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 800 คน ณ บริเวณหน้าศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]