จัดรายการสถานีคลายทุกข์

วันที่ 7 มิถุนายน 2565  นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางสาววลาลักษณ์ ตั้นซ้าย นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ ดำเนินรายการสถานีคลายทุกข์ ซึ่งออกอากาศทางสถานีวิทยุ F.M. 89.75 MHz และเผยแพร่ผ่านทาง Facebook Live ทางเพจ สวท.สุราษฎร์ธานี ร่วมกับศูนย์สุขภาพจิตที่ 11 และโรงพยาบาลสวนสราญรมย์ เพื่อรับฟังปัญหาของประชาชนและบูรณาการช่วยเหลือให้มีประสิทธิภาพ ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานี

Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]