จัดรายการสถานีคลายทุกข์

วันที่ 25 ตุลาคม 2565 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้มอบหมายให้นางสาววลาลักษณ์ ตั้นซ้าย นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ เป็นผู้ดำเนินรายการ สถานีคลายทุกข์ ทาง สวท.สุราษฎร์ธานี F.M. 89.75 MHZ. เวลา 10.10 – 11.00 น. โดยจัดร่วมกับศูนย์สุขภาพจิตที่ 1 จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประเด็นร่วมรับฟังเกร็ดความรู้ “ครอบครัวแข็งแกร่งลดความรุนแรงในสังคม”


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]