จัดรายการสถานีคลายทุกข์

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้มอบหมายให้ นางสาววลาลักษณ์ ตั้นซ้าย นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ เป็นผู้ดำเนินรายการ สถานีคลายทุกข์ ทาง สวท.สุราษฎร์ธานี F.M. 89.75 MHZ. เวลา 10.10 – 11.00 น. โดยจัดร่วมกับศูนย์สุขภาพจิตที่ 11 จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประเด็นร่วมรับฟังเกร็ดความรู้ “สุขภาพจิตวัยรุ่น และ CYBER BULLY”


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]