จัดรายการ สถานีคลายทุกข์

วันที่ 10 มกราคม 2566 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ สิบเอกสัจจะ อาวุธ นักพัฒนาสังคม และนางสาวจันทรา เหล่ากูล นักพัฒนาสังคม กลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ร่วมจัดรายการ สถานีคลายทุกข์ สวท.สุราษฎร์ธานี F.M. 89.75 M. 2 การกิจกิจของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี หัวข้อ “กองทุนผู้สูงอายุจังหวัดสุราษฎรธานี และสิทธิสวัสดิการของผู้สูงอายุ” โดยมี นางพาณิภัค แก่นแก้ว นักสื่อสารมวลชนชำนาญการ ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]