ซ้อมแผนรับมือสถานการณ์อุทกภัย หวังลดความสูญเสียในชีวิต ทรัพย์สินของประชาชน และให้การช่วยเหลือฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยได้อย่างทันท่วงที

วันที่ 7 กันยายน 2566 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้สิบเอกสัจจะ อาวุธุ นักพัฒนาสังคม เข้าร่วมซ้อมแผนรับมือสถานการณ์อุทกภัย หวังลดความสูญเสียในชีวิต ทรัพย์สินของประชาชน และให้การช่วยเหลือฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยได้อย่างทันท่วงที โดยมีนายอุดมศักดิ์ ขาวหนูนา ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 11 สุราษฎร์ธานี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดและบรรยายให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ผู้เข้าฝึกซ้อมฯ ณ ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]