ดำเนินการลงพื้นที่เยี่ยมบ้านเพื่อสอบข้อเท็จจริง ติดตามญาติและให้ความช่วยเหลือ ผู้สูงอายุที่ปรากฎเป็นข่าว ในสื่อเดลินิวส์ และเฟสบุ๊ค หลังจากพนักงานส่งอาหารออนไลน์พบเห็น และโพสต์ลงเฟสบุ๊ค “บุ๋ม,โอ๊ต”

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางสาวดวงฤดี พร้อมมูล นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ สิบเอกสัจจะ อาวุธ นักพัฒนาสังคม และว่าที่ร้อยตรีวริทธิ์ บุญเกษม นักพัฒนาสังคม ร่วมกับนายศรายุทธ รื่นระเริงศักดิ์ นักพัฒนาสังคมศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี และสิบเอกณัฐวุฒิ คณิตธนันต์ ช่างโยธา กรมทางหลวง ดำเนินการลงพื้นที่เยี่ยมบ้านเพื่อสอบข้อเท็จจริง ติดตามญาติและให้ความช่วยเหลือ กรณีนายฮ่องลิ้ม อายุ 80 ปี ผู้สูงอายุที่ปรากฎเป็นข่าวในสื่อเดลินิวส์ และเฟสบุ๊คหลังจากพนักงานส่งอาหารออนไลน์พบเห็น และโพสต์ลงเฟสบุ๊ค “บุ๋ม,โอ๊ต”


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]