ตรวจบูรณาการคุ้มครองแรงงานในเรือประมงทะเล ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วันที่ 15 มิถุนายน 2565 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางสาวเบญจมาศ เลิศไกร เจ้าหน้าที่ ศปคม.สฎ. เข้าร่วมตรวจบูรณาการคุ้มครองแรงงานในเรือประมงทะเล เพื่อคุ้มครองแรงงานในงานประมง ตรวจสภาพการจ้าง สภาพการทำงานการใช้แรงงานต่างด้าว ใบอนุญาตใช้เรือ ตรวจสมุดคู่มือทำการประมง จำนวน 5 ลำ แรงงาน จำนวน 61 คน ณ อำเภอเมืองฯ และอำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีนายนันธวัช เจริญวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นหัวหน้าชุดปฏิบัติการตรวจฯ


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]