ติดตามการดำเนินงานศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัด

วันที่ 28 มกราคม 2565 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมี นางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณาภาพชีวิตคนพิการเป็นประธานเปิดการประชุมทางไกลเพื่อติดตามการดำเนินงานศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัด โดย นายสุชาติ แสงพรมพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางสาวกมลพรรณ ประเสริฐศิลป์ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมการประชุมทางไกล เพื่อติดตามการดำเนินงานศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัด และการให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกแก่คนพิการในระดับพื้นที่แบบเชิงลึก


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]