นำข้าวสารอาหารแห้ง ไปเติมตู้ปันสุขพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี

     วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดย กลุ่มนโยบายและวิชาการ นำข้าวสารอาหารแห้ง ไปเติมตู้ปันสุขพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ บริเวณหน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อ COVID-19 

Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]