นิเทศติดตามและประเมินผลโครงการฝึกอบรม
คนตาบอดสู่อาชีพบาริสต้า (Barista)

วันที่ 21 กันยายน 2565 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางสาววาสิณี โพธิ์เพชร ตำแหน่งนิติกร ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่นิเทศติดตามและประเมินผลโครงการฝึกอบรมคนตาบอดสู่อาชีพบาริสต้า (Barista) ณ ศูนย์บริการคนตาบอดแห่งชาติ สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย สาขาภาคใต้ บ้านช่องช้าง ม.7 ต.พรุพี อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการเป็นผู้พิการทางสายตาจาก 14 จังหวัดภาคใต้ รวม 20 คน


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]