ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารายการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรายการรถตู้โดยสารจำนวน ๑๒ ที่นั่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]