ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนผู้สูงอายุ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนผู้สูงอายุ

  • ประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ในวันเสาร์มรา 5 กันยายน 2563 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ชั้น 2
  • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ในวันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2563


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]