ประกาศ บุคคลสูญหาย (นางสาวดวงหทัย ถนอมศักดิ์)

ด้วย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปราจีนบุรี ขอความร่วมมือสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประชาสัมพันธ์ประกาศสืบหาบุคคลสูญหาย รายนางสาวดวงหทัย ถนอมศักดิ์ รายละเอียด ดังนี้

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปราจีนบุรี ได้รับการประสานจากนางประเสริฐพร ถนอมศักดิ์ ให้ประชาสัมพันธ์บุคคลสูญหาย จำนวน 1 คน ชื่อนางสาวดวงหทัย ถนอมศักดิ์ อายุ 49 ปี อยู่บ้านเลขที่ 151/1 หมู่ที่ 8 ตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ได้เดินทางหายออกไปจากบ้านเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2564 จนถึงปัจจุบัน ญาติยังไม่สามารถติดต่อได้เกรงว่าจะได้รับอันตรายถึงแก่ชีวิต และอาจถูกล่อลวงไปในทางที่เสียหายหรือตกเป็นผู้เสียหายของกระบวนการค้ามนุษย์

หากผู้ใดมีข้อมูลหรือเบาะแส กรุณาแจ้งข้อมูลได้ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปราจีนบุรี โทรศัพท์ 0 3748 2407 หรือ ติดต่อนางประเสริฐพร ถนอมศักดิ์ (มารดา) มือถือ 08 6316 8059


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]