ประกาศ บุคคลสูญหาย (นายสำรวย กุลเผือก)

ด้วย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรสาคร ขอความร่วมมือสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประชาสัมพันธ์ประกาศสืบหาบุคคลสูญหาย รายนายสำรวย กุลเผือก รายละเอียด ดังนี้

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรสาคร ได้รับแจ้งจากญาตินายสำรวย กุลเผือก อายุ 72 ปี หายออกจากบ้านจังหวัดลพบุรี ตั้งแต่ช่วงเดือนมิถุนายน 2564 โดยพลเมืองดีแจ้งว่า พบเห็นนายสำรวยฯ ที่จังหวัดสมุทรสาคร ในช่วงวันที่ 1-3 ตุลาคม 2564 นายสำรวยฯ เป็นผู้สูงอายุ มีอาการบกพร่องทางระบบประสาท ทำให้หลงลืม หลงออกจากบ้านบ่อยครั้ง ทั้งนี้ หากท่านมีข้อมูลหรือเบาะแสของผู้สูญหาย กรุณาแจ้งญาตินายสำรวยฯ หมายเลขโทรศัพท์ 09 3143 4919 หรือสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรสาคร หมายเลขโทรศัพท์ 0 3441 1041


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]