ประชาสัมพันธ์การสมัครรางวัล United Nations Public Service Awards (UNPSA)

ด้วยองค์การสหประชาชาติได้มีการมอบรางวัล United Nations Public Service Awards(UNPSA) ซึ่งมี ๓ สาขา และเปิดรับสมัครผลงานตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๖   โดยสำนักงาน ก.พ.ร. ได้กำหนดปฏิทินการสมัครรางวัล ดังนี้

– คลินิกให้คำปรึกษาการสมัครรางวัล(ภาพรวม)วันที่ 28 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น. ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (หน่วยงานที่ประสงค์จะสมัคร ให้เตรียมหัวข้อเรื่อง และรายละเอียดที่จะสมัคร)

– คลินิกให้คำปรึกษาการสมัครรางวัล วันที่ 8 และ 14 กันยายน 2566 โดยหน่วยงาน ต้องส่งเอกสารการสมัครเพื่อรับคำปรึกษาล่วงหน้า 3 วัน (จัดทำผลงานไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80)

– ให้หน่วยงานส่งใบสมัครเพื่อให้ สำนักงาน ก.พ.ร. ออกหนังสือรับรองภายใน วันที่ 25 กันยายน 2566

– สำนักงาน ก.พ.ร. ออกหนังสือรับรองให้หน่วยงานภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2566

– หน่วยงานสมัครรางวัลผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 12 ตุลาคม 2566

>>รายละเอียดที่แนบมา<<


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]