ประชุมการขับเคลื่อนโครงการบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือนในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2565

    วันที่ 7 มกราคม 2565 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดประชุมการขับเคลื่อนโครงการบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือนในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยเจ้าหน้าที่หน่วยงาน พม.สุราษฎร์ธานี (One Home) เพื่อทำความเข้าใจเป้าหมายการขับเคลื่อนการจัดเก็บสมุดพกครอบครัว และเรียนรู้การใช้ระบบ TPMAP โดยมี นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการประชุม

Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]