ประชุมการฝึกศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้านอุทกภัย ประจำปีงบประมาณ 2564

วันที่ 25-26 สิงหาคม 2564 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยืจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางเพชรมณี เนตรนิติสกุล นักพัฒนาสังคมชำนาญการ เข้าร่วมประชุมการฝึกศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้านอุทกภัย ประจำปีงบประมาณ 2564 รูปแบบการฝึกซ้อมบนโต๊ะ (table Top Exercise) โดยมีนายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]