ประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ 30 ตุลาคม​ 2563​ นายสุชาติ แสงพรม พัฒนา​สังคม​และ​ความมั่นคง​ของ​มนุษย์​จังหวัด​สุรา​ษฎร์ธานี​ เป็นประธานในการประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนา​สังคม​และ​ความมั่นคง​ของ​มนุษย์​จังหวัด​สุรา​ษฎร์ธานี ประจำเดือนตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมขุนทะเลสำนักงานพัฒนา​สังคม​และ​ความมั่นคง​ของ​มนุษย์​จังหวัด​สุรา​ษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]