ประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 7/2566

วันที่ 14 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00-11.30 น.นายสุเมธ บัวบูชา ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองขุนทะเลจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 7/2566 ณ ห้องประชุมศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยพิจารณาให้ความช่วยเหลือประสบปัญหาทางสังคม


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]