ประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด จังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 2/2564

วันที่ 13 กันยายน 2564 นายศักตาพร รัตนสุภา รองผู้ว่าราชการจังหวัตสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด จังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 2/2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมตาปี ชั้นที่ 5 ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี และผ่านระบบออนไลน์ Cisco Webex Meeting ในการนี้นายสุชาติ แสงพรม พัฒาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎธานี ได้มอบหมายให้ นายต่อศักดิ์ นาคแสงจันทร์ นักพัฒนาสังคม ร่วมการประชุมดังกล่าว


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]