ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพักจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 17 สิงหาคม 2565 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางสาวสุกาญดา โพธิ์แก้ว นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพักจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 1/2565 โดยมีนายสุทธิพงษ์ คล้ายอุดม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธาน ณ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]