ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 2/2566

วันที่ 2 มิถุนายน 2566 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางสาวจิรัชยา ศุทธางกูร นักพัฒนาสังคมชำนาญการ เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 2/2566 โดยมีจ่าเอกพิรพร อุลิตผล วัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]